TYPOSZEREG ATC-P

 

Opis przydomowej oczyszczalni ścieków ATC-P

 

Oczyszczalnia ATC-P jest biologiczną przydomową oczyszczalnią ścieków . Składa się ona z 4 – komorowego zbiornika pionowego o mocnej konstrukcji, który poprzez swoją innowacyjną budowę integruje wszystkie procesy oczyszczania ścieków w jednym zbiorniku.

Dzięki zastosowaniu manualnej regulacji, kompresora membranowego z obudową zewnętrzną, barku urządzeń elektrycznych pod napięciem wewnątrz zbiornika oczyszczalni jest ona bezpieczna i łatwa w użytkowaniu.

Zastosowana technologia stałej recyrkulacji osadu oraz napowietrzania ścieków zapobiega powstawaniu fermentacji beztlenowej a tym samym nie wydziela odorów.

Oczyszczalnia posiada Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane TSUS Bratysława.

Oczyszczalnia zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
Efektywność oczyszczania - 95,8% (BZT5)

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonego ścieku do jednego z odbiorników:

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

1. Komora osadu wstępnego (beztlenowa).
2. Komora sedymentacyjna.
3. Komora osadu czynnego (tlenowa).
A. Urządzenie filtrujące (filtr).
B. Podnośnik osadu nadmiernego i sprężonego powietrza.
C. Dyfuzor.
D. Przewód kompresora.
E. Dystrybutor powietrza.
F. Wlot.
G. Wylot.

 

 

A. Urządzenie filtrujące (filtr).
B. Podnośnik osadu nadmiernego i sprężonego powietrza.
C. Dyfuzor.
D. Przewód kompresora.
E. Dystrybutor powietrza.
F. Wlot.
G. Wylot.
H. Kompresor.
1. Komora osadu wstępnego (beztlenowa).
2. Komora sedymentacyjna.
3. Komora osadu czynnego (tlenowa).

Specyfikacja techniczna ATC-P

dowiedz się więcej