TYPOSZEREG AT

 

Opis przydomowej oczyszczalni ścieków typoszereg AT

 

Technologia oczyszczania VFL (Vertical Flow Labyrinth) zastosowana w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków AT oparta jest na stale aktywnym i zmodyfikowanym procesie osadu czynnego.

Oczyszczalnia tposzereg AT jest biologiczną przydomową oczyszczalnią ścieków. Składa się ona z 6 – komorowego zbiornika pionowego o mocnej konstrukcji.

Dzięki zastosowaniu manualnej regulacji, kompresora membranowego z obudową zewnętrzną, barku urządzeń elektrycznych pod napięciem wewnątrz zbiornika oczyszczalni jest ona bezpieczna i łatwa w użytkowaniu.

Zastosowana technologia stałej recyrkulacji osadu oraz napowietrzania ścieków zapobiega powstawaniu fermentacji beztlenowej a tym samym nie wydziela odorów.

Oczyszczalnia posiada Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane PIA w Niemczech.

Oczyszczalnia zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
Efektywność oczyszczania - 98,2% (BZT5)

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonego ścieku do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

 

1. Wlot.
2. Oczyszczanie mechaniczne (filtr).
3. Strefa fermentacji anaerobowej.
4. Strefa denitryfikacji.
5. Strefa aeracji.
6. Dyfuzor.
7. Strefa wtórnego osadnika.
8. System podziału powietrza.
9. Kompresor.
10. Dystrybutor powietrza.
11. Podział przepływu wody.
12. Wylot.

Specyfikacja techniczna AT

dowiedz się więcej